0
0
Years
:
0
6
0
Days
:
1
2
Hours
:
3
0
Minutes
:
0
0
Seconds
:
0
1
1
2
3
8
NÁVŠTĚVY

Sorry, the time is up.

Řízení přečerpávacích stanic

Vyrábíme řídící jednotky AQUACONTROL 2, oběžná kola a další příslušenství pro přečerpávací stanice. Zajišťujeme kompletní servis včetně revizí. Máme dlouholeté zkušenosti s provozem a problematikou těchto zařízení.

Více informací Manuál k řídící jednotce 
AQUACONTROL 2

Odlučovače tuků

Dodáváme, instalujeme a provádíme servis (revize). Naše firma zajišťuje dodávku náhradních dílů jako jsou výtlačné motory, tlakové čističe (HD-PUMPY), měřící trubice, kompresorové jednotky, plnící jednotky, řídící jednotky, šoupata, nádoby, oběžné kola a příslušenství jako jsou záplavové detektory, síta hrubých nečistot, nádoby na odběr vzorků, signalizační prvky, ovládací tabla, těsnění, výtlačné potrubí, elektrotvarovky, kotvící materiál.

VÍCE

Přečerpávací stanice

Dodáváme, instalujeme a provádíme servis (revize). Naše firma zajišťuje dodávku náhradních dílů jako jsou motorové jednotky, zpětné klapky, šoupata, měřící trubice, řídící jednotky, provzdušňovací kompresory, nádoby, oběžná kola a příslušenství jako jsou záplavové detektory, síta hrubých nečistot, signalizační prvky, ovládací tabla, těsnění, výtlačné potrubí, elektrotvarovky, kotvící materiál.

VÍCE

Servisní činnost

Na základě pravidelných servisních prohlídek (revizí) předejdete haváriím větším škodám na zařízení. Naši technici zhodnotí stav a funkčnost vašeho zařízení. Při revizi kontrolujeme těsnost, funkčnost, proudové vlastnosti motorů, izolační vlastnosti, bezpečnost zařízení. Provádíme reset servisního intervalu, kontrola logu v řídící jednotce.

VÍCE

Naše servisní činnost

Tady je malá ukázka z naší servisní činnosti v praxi.